top of page
Familie
Samtaler

Som familierådgiver kan jeg hjælpe jer til en hverdag med mere overskud og glæde ved hjælp af konkrete råd og løsninger på dagligdagens udfordringer i familien.

Når skænderierne bliver mange, skærmtiden generer, børnene ikke trives, eller der sker ændringer i familiens hverdag som fx ved skilsmisse, sygdom eller død, kan det hjælpe at sparre med og få rådgivning af en fagperson.

Parforholdet danner familiens fundament, og stemningen mellem jer, som par, er det vand, børnene flyder i. Det kan derfor opleves meget frustrerende, når vi som mennesker ender i fastlåste og meget genkendelige skænderier, der gentager sig og som føles umulige at gå til på en anden eller ny måde. 

Her kan jeg som terapeut åbne op for nye handlemuligheder og nye måder at se jer selv og hinanden på. Det er ofte ikke så mange ændringer, der skal til, før I, igen, kan opnå kontakt og nærvær, der vil løsne op for den dårlige stemning i familien.

Som udgangspunkt er første rådgivning en opklarende time, hvor jeg får et overblik over jeres situation. Vi finder derefter ud af, om I skal fortsætte hele familien eller kun jer som forældre.

Grunden til at børnene skal med er, at de, om man vil det eller ej, er påvirket af de konflikter, stemninger eller kriser, der opstår i en familie. En rådgivning med børn vil give dem en mulighed for at få en større forståelse for, hvad der sker i familien, og vigtigst af alt, vil de opleve og høre, at det er jer forældre, der har det fulde ansvar. 

Det er primært jer, som forældre, jeg taler med. Børnene bevæger sig frit rundt i rummet, leger med deres legetøj og byder ind med deres tanker og reaktioner, hvis de har lyst. 

Jo ældre børnene er, jo mere er de en del af samtalen. Voksne børn deltager selvfølgelig på lige fod med deres forældre.

Jeg oplever ofte, at de børn, der er kommet med deres familier i min praksis, nyder tiden sammen med deres forældre, og glæder sig til næste gang. Børnenes trivsel afhænger af åbenheden og nærværet i familien. Til trods for, at emnerne kan være store og vække sorg, er det altid bedre for børn at vide sandheden, da deres forestillinger om virkeligheden ofte er værre end den reelle virkelighed. Barnet leder efter en forklaring, og kommer vi forældre ikke med forklaringen, vender barnet det indad, og vil hurtigt opfatte sig selv, som årsag til stemningsskiftet i familien. Typisk resulterer det i en uønsket adfærd og mistrivsel hos barnet.

Familie samtaler varer 90 min pr session. 

Med Marias hjælp har vi lært at forstå os selv og vores børn på en langt mere omsorgsfuld og kærlig måde. Det har helt konkret betydet, at konfliktniveauet i familien er faldet. Konflikterne er ikke forsvundet 100 %, men måden vi går til dem på har ændret sig radikalt. Det betyder, at vi ikke længere forsøger at undgå og undvige udfordringer og konflikter men i stedet møder dem med nysgerrighed. Det har givet en helt ny dimension af frihed i vores liv. Maria har vores varmeste anbefalinger

Sandra 38 år, Søren 42 år,  forældre til tre børn på 9, 7 og 3 år

bottom of page