top of page
Forløb i Kommunalt Regi

Maria skriver ny tekst........

Med Marias hjælp har vi lært at forstå os selv og vores børn på en langt mere omsorgsfuld og kærlig måde. Det har helt konkret betydet, at konfliktniveauet i familien er faldet. Konflikterne er ikke forsvundet 100 %, men måden vi går til dem på har ændret sig radikalt. Det betyder, at vi ikke længere forsøger at undgå og undvige udfordringer og konflikter men i stedet møder dem med nysgerrighed. Det har givet en helt ny dimension af frihed i vores liv. Maria har vores varmeste anbefalinger

Sandra 38 år, Søren 42 år,  forældre til tre børn på 9, 7 og 3 år

bottom of page