Parterapi

Parforholdet danner familiens fundament, og stemningen mellem jer, som par, er det vand, børnene flyder i. Det kan derfor opleves meget frustrerende, når vi som mennesker ender i fastlåste og meget genkendelige skænderier, der gentager sig og som føles umulige at gå til på en anden eller ny måde. 

Her kan jeg som terapeut åbne op for nye handlemuligheder og nye måder at se jer selv og hinanden på. Det er ofte ikke så mange ændringer, der skal til, før I, igen, kan opnå kontakt og nærvær, der vil løsne op for den dårlige stemning i familien.

Jeg arbejder ud fra teorien om, at parforholdskonflikter viser os vores egne indre uforløste konflikter. Det er i mødet med vores partner, at vi, i forelskelsens rus, følte/føler os som "hele" mennesker og samtidig var/er sammensmeltede. Når rusen har lagt sig, begynder vi ofte at irritere os over de små ting, som vi slet ikke ænsede i forelskelsesfasen. Det vi ikke altid er klar over, er, at de små ting, der generer os, ofte er ting, vi selv savner, eller som vi aldrig har tilladt at give os selv. Vi har alle iboende mønstre, der gennem vores liv har beskyttet os og ført os derhen, hvor vi er i dag, men tænk hvis vi har flere muligheder? Tænk hvis vores partner netop er nøglen til de muligheder? Tænk hvis vi sammen kan forblive hele mennesker og dermed leve et friere liv? 

Det brænder jeg, som terapeut, for at vise jer rent faktisk er muligt.

Målet for parterapi er, at jo bedre vi lærer os selv at kende, des mere ansvar kan vi tage. Des bedre vi lærer vores partner at kende, des større empati får vi for den anden. Kundskaben og empatien medvirker til at lyse på, og derved opløse, de inderste konflikter i og hos os selv og hinanden. Vi vækker hermed begejstringen og glæden ved at leve.

En forbedret evne til at løse konflikter på en sund måde, vil smitte af på familiens eventuelle børn, der netop har deres forældre som rollemodeller for, hvordan svære ting skal håndteres.

Parterapi varer 90 min pr. session.

Terapiforløbet har uden tvivl været den bedste investering, vi har gjort. Senest har Maria støttet os igennem store uenigheder omkring opdragelsesstil. Maria formår at åbne op for den svære samtale på en meget tryg måde, som gør, at vi begge to har følt os helt ok, som dem vi er.

Daniel 39 år og Rikke 34 år, forældre til tvillinger på 5 år og en dreng på 3 år.

Kontakt

Maria Løvgreen

HeartSpace Academy

Lyngby Hovedgade 39, 3.sal

2800 Kgs Lyngby

Telefon: +45 26255069

info@marialoevgreen.dk

  • Sort Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

© 2019 Maria Løvgreen